Lukostrelecký klub Fekete Sólyom (Čierny sokol)

Historický lukostrelecký klub Fekete Sólyom pod vedením Valérie a Petra Bogárových z Marcelovej funguje už viac ako 20 rokov. Lukostrelecký klub je zameraný na obdobie Hunov, Maďarov a Avarov, hlane na obdobie od 6. do 10. storočia a jeho účelom je oživenie a zachovanie krásneho umenia historickej lukostreľby.

Lukostrelci klubu Fekete Sólyom sú známi svojim lukostreleckým umením na Slovensku i v zahraničí (Chorvátsko, Srbsko, Česká republika, Maďarsko, Čína, Južná Kórea, Taliansko, Kazachstan, Kirgizsko, Turecko, ...)

Každý rok sa zúčastňujeme medzinárodných lukostreleckých súťaží, sme stálymi účastníkmi domácich a medzinárodných historických festivalov, kde demonštrujeme umenie lukostreľby a spôsob života avarských lukostrelcov. Tiež sa venujeme výučbe lukostreľby v detských táboroch a v školách a teambuildingových akciách pre firmy.

Samotná ukážka lukostreľby pozostáva z viacerých častí: predstavenie dobového odevu a streleckých potrieb avarského lukostrelca, ukážka rôznych typov lukov, dynamická ukážka streľby lukostrelca - pešiaka, streľba vo formáciách, demonštrácia streľby so silným lukom – strieľanie na rozličné typy brnení so šípmi s autentickými ručne kovanými hrotmi, rýchlostreľba a iné.

Na jednotlivých podujatiach sa predvádzajú dopredu dohodnuté časti ukážky. Program ukážok skladajú členovia klubu s cieľom dlhodobo zaujať prítomných divákov. Hlavným cieľom ukážok nie je len streľba, ale i jej celkový informačno - náučný charakter.

 

Pri výrobe dobového oblečenia, šípov a doplnkového vybavenia, ktoré si členovia vyrábajú sami, vždy predchádza podrobný výskum.